• برگزیده
  میز لابراتواری یک نفره فول آپشن بدون هندپیس
  میز لابراتواری یک نفره فول آپشن بدون هندپیس
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  میز لابراتواری دو نفره فول آپشن بدون هندپیس MDF
  میز لابراتواری دو نفره فول آپشن بدون هندپیس MDF
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  مکنده لابراتواری
  مکنده لابراتواری
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳,۵۴۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 4 طبقه فلزی با پایه پدال دار Mc4
  سرویتور 4 طبقه فلزی با پایه پدال دار Mc4
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی کشودار کوچک SD1
  سرویتور 3 طبقه فلزی کشودار کوچک SD1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۶۳۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی کشودار بزرگ SD3
  سرویتور 3 طبقه فلزی کشودار بزرگ SD3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه معمولی پهن MC3/1
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه معمولی پهن MC3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه معمولی MC3
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه معمولی MC3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه پدال دار پهن SP3/1
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه پدال دار پهن SP3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۲۳۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه پدال دار SP3
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه پدال دار SP3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۹۹۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت