دسته‌بندی‌ها
 • برگزیده
  رادیوگرافی ایستاده AC-Orix
  رادیوگرافی ایستاده AC-Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی ایستاده DC-Orix
  رادیوگرافی ایستاده DC-Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی پرتابل Remedi
  رادیوگرافی پرتابل Remedi
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی دیواری AC-Orix
  رادیوگرافی دیواری AC-Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی دیواری DC-Orix
  رادیوگرافی دیواری DC-Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت