• برگزیده
  آب مقطر ساز وسون woson
  آب مقطر ساز وسون woson
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  تابوره تک جک زیگر
  تابوره تک جک زیگر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دستگاه پک بست
  دستگاه پک بست
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دستگاه پیزوسرجری UltraSurgery
  دستگاه پیزوسرجری UltraSurgery
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ساکشن جراحی دندانپزشکی تک یونیت STS
  ساکشن جراحی دندانپزشکی تک یونیت STS
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ساکشن مرکزی TekRain1 برای 1 تا 3 یونیت
  ساکشن مرکزی TekRain1 برای 1 تا 3 یونیت
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ساکشن مرکزی TekRain2 برای 3 تا 5 یونیت
  ساکشن مرکزی TekRain2 برای 3 تا 5 یونیت
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  مینی یونیت چمدانی فیروز دنتال
  مینی یونیت چمدانی فیروز دنتال
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت ایلیا
  یونیت ایلیا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت زیگر U100
  یونیت زیگر U100
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت زیگر V1000
  یونیت زیگر V1000
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی 2 طبقه کشودار بزرگ TRH2
  ترالی 2 طبقه کشودار بزرگ TRH2
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی اتوکلاو TA1
  ترالی اتوکلاو TA1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۸۸۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی اتوکلاو TA2
  ترالی اتوکلاو TA2
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی بیمارستانی TRH
  ترالی بیمارستانی TRH
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی جراحی مدل کلاسیک با شیشه رنگی T Classic
  ترالی جراحی مدل کلاسیک با شیشه رنگی T Classic
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۰۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی جراحی مدل کلاسیک با طبقات شیشه رنگی T Classic S
  ترالی جراحی مدل کلاسیک با طبقات شیشه رنگی T Classic S
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دار با پایه سرم GPS3/1
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دار با پایه سرم GPS3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۶۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دار با شیشه رنگی GPS3
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دار با شیشه رنگی GPS3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۴۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دارGP3
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دارGP3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی GH3
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی GH3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۴۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی و شیشه رنگی GHS3/1
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی و شیشه رنگی GHS3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۴۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی GH3/1
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی GH3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۷۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی R3
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی R3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت