• برگزیده
  APIXIA PSP اﺳﮑﻨﺮ ﻓﺴﻔﺮﭘﻠﯿﺖ
  APIXIA PSP اﺳﮑﻨﺮ ﻓﺴﻔﺮﭘﻠﯿﺖ
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  CAMMY دورﺑﯿﻦ داﺧﻞ دﻫﺎﻧﯽ
  CAMMY دورﺑﯿﻦ داﺧﻞ دﻫﺎﻧﯽ
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  RVG برند Adret مدل Orix
  RVG برند Adret مدل Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  تاریکخانه دِنتکس (ظهور و ثبوت عکس دندانپزشکی)
  تاریکخانه دِنتکس (ظهور و ثبوت عکس دندانپزشکی)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دستگاه فسفر پلیت PSP 3 DISC پی اس پی واتک vatech
  دستگاه فسفر پلیت PSP 3 DISC پی اس پی واتک vatech
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دوربین داخل دهانی super usb
  دوربین داخل دهانی super usb
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دوربین داخل دهانی با مانیتور FTZ
  دوربین داخل دهانی با مانیتور FTZ
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور Ez-Sensor Clissic
  سنسور Ez-Sensor Clissic
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور Ez-Sensor HD
  سنسور Ez-Sensor HD
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور RVG برند HANDY مدل HDR500
  سنسور RVG برند HANDY مدل HDR500
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور RVG برند Remedi2
  سنسور RVG برند Remedi2
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فسفرپلیت FUSSEN فیوژن
  فسفرپلیت FUSSEN فیوژن
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فسفرپلیت تایریس
  فسفرپلیت تایریس
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت