محصولات ویژه
مشاهده همه
 • ۱۴۹,۰۰۰
  ۱۳٪
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۸۵,۰۰۰
  ۲۴٪
  ۶۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۱۵,۰۰۰
  ۱۴٪
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۶۳,۰۰۰
  ۱۵٪
  ۱۳۹,۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰,۰۰۰
  ۱۵٪
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • ۶۸,۰۰۰
  ۴۹٪
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۸,۷۰۰ تومان
 • ۷,۷۰۰ تومان
 • ۳۴۸,۰۰۰
  ۹٪
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۹۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • ۸۵,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۷۶,۵۰۰ تومان
 • ۲۹۵,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۲۶۵,۵۰۰ تومان
 • ۱۲,۰۰۰
  ۳۳٪
  ۸,۰۰۰ تومان
 • محصولات شگفت انگیز تجهیزات
  مشاهده همه
 • ۷۸,۳۰۰,۰۰۰
  ۴٪
  ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۴۶,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۲۲۱,۰۰۰ تومان
 • ۳۵۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۵۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۶۳,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • جدیدترین کالاها مشاهده همه
  انواع اتوکلاو
  انواع یونیت
  تجهیزات و ابزار دندانپزشکی
  محصولات پرفروش