محصولات ویژه
مشاهده همه
 • ۱۴۹,۰۰۰
  ۸٪
  ۱۳۷,۰۰۰ تومان
 • ۸۵,۰۰۰
  ۲۶٪
  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • ۲۱۵,۰۰۰
  ۱۴٪
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۶۳,۰۰۰
  ۱۵٪
  ۱۳۹,۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰,۰۰۰
  ۱۵٪
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • ۶۸,۰۰۰
  ۴۹٪
  ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۸,۷۰۰
  ۹٪
  ۷,۹۰۰ تومان
 • ۷,۷۰۰
  ۹٪
  ۷,۰۰۰ تومان
 • ۸۰,۰۰۰
  ۱۵٪
  ۶۸,۰۰۰ تومان
 • ۳۴۸,۰۰۰
  ۹٪
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۲,۰۰۰
  ۳۳٪
  ۸,۰۰۰ تومان
 • محصولات شگفت انگیز تجهیزات
  مشاهده همه
 • ۷۸,۳۰۰,۰۰۰
  ۰٪
  ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۴۶,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۲۲۱,۰۰۰ تومان
 • ۳۵۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۵۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۶۳,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۸۵,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۳۴۶,۰۰۰ تومان
 • ۲۴۵,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۸۰۰,۰۰۰
  ۱۰٪
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
 • جدیدترین کالاها مشاهده همه
  انواع اتوکلاو
  انواع یونیت
  تجهیزات و ابزار دندانپزشکی
  محصولات پرفروش