• برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت قفل دار S40
  یونیت پرستو با تبلت قفل دار S40
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از بالا
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از بالا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از پایین
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از پایین
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت زیگر S30 فیروزدنتال
  یونیت زیگر S30 فیروزدنتال
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از بالا
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از بالا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از پایین
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از پایین
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت دندان پزشکی S2318
  یونیت دندان پزشکی S2318
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت