• برگزیده
  Charm Base
  Charm Base
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  CharmBond
  CharmBond
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۶۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Charmfil Flow
  Charmfil Flow
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمتتومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ژل شستشو کانال CharmEDTA-Gel
  ژل شستشو کانال CharmEDTA-Gel
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۳۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فلورزین نانو هیبرید دنو کره جنوبی
  فلورزین نانو هیبرید دنو کره جنوبی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماده ساخت روکش موقت Charm Temp Crown
  ماده ساخت روکش موقت Charm Temp Crown
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماده ضد حساسیت Charm Sensy
  ماده ضد حساسیت Charm Sensy
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  محافظ لثه CharmDAM
  محافظ لثه CharmDAM
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  کامپوزیت بیلداپ Charm core
  کامپوزیت بیلداپ Charm core
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۳۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  کامپوزیت نانو هیبرید Charm fil Plus
  کامپوزیت نانو هیبرید Charm fil Plus
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۲۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  کامپوزیت نانوهیبرید دنو کره جنوبی
  کامپوزیت نانوهیبرید دنو کره جنوبی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت