• برگزیده
  Charm Etch HV 37% 3ml
  Charm Etch HV 37% 3ml
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Charm Etch HV 37% 5ml
  Charm Etch HV 37% 5ml
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  CharmTemp Crown Dough
  CharmTemp Crown Dough
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Charmtemp NE-NE Tube
  Charmtemp NE-NE Tube
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آمالگام 150 عدد سینالوکس Cinalux
  آمالگام 150 عدد سینالوکس Cinalux
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۸۲۹,۳۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آمالگام 50 عددی سیناسیلور Cinasilver
  آمالگام 50 عددی سیناسیلور Cinasilver
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۷۵,۵۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آمالگام سپهر
  آمالگام سپهر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۴۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آمالگام سینالوکس 50 عددی
  آمالگام سینالوکس 50 عددی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۵۳,۴۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  اسید اچ EXetch
  اسید اچ EXetch
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  اسید اچ پرسلن HF Acid 9%
  اسید اچ پرسلن HF Acid 9%
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  اسید اچ جامبو EXETCH JUMBO
  اسید اچ جامبو EXETCH JUMBO
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  خمیر پانسمان موقت Extemp
  خمیر پانسمان موقت Extemp
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ژل اسید اچ 37% جامبو - مروابن MorvaEtch Jumbo 67gr
  ژل اسید اچ 37% جامبو - مروابن MorvaEtch Jumbo 67gr
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سمان دوال کیور supercem
  سمان دوال کیور supercem
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سمان موقت با اوژنول Charmtemp EU-EU Tube
  سمان موقت با اوژنول Charmtemp EU-EU Tube
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Airpolish پودر ایرفلو
  Airpolish پودر ایرفلو
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Blue Block-Out ژل محافظ لثه لایت کیور
  Blue Block-Out ژل محافظ لثه لایت کیور
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Desensitizer محلول ضد حساسیت ترمیمی
  Desensitizer محلول ضد حساسیت ترمیمی
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Diamond Polishing Paste خمیر پولیش الماسه کامپوزیت
  Diamond Polishing Paste خمیر پولیش الماسه کامپوزیت
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Lapiss Desensitizer محلول ضد حساسیت Hema
  Lapiss Desensitizer محلول ضد حساسیت Hema
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Procelain Primer سایلن پرسلن
  Procelain Primer سایلن پرسلن
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Resin Cement Dual-Cure سمان رزینی سلف اچ دوال کیور اتومیکس 10 گرمی
  Resin Cement Dual-Cure سمان رزینی سلف اچ دوال کیور اتومیکس 10 گرمی
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۸۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ژل اسید اچ فسفریک 37% (2 سرنگ 5 میل) EX-Etch
  ژل اسید اچ فسفریک 37% (2 سرنگ 5 میل) EX-Etch
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Fromo-Cresol فرمو-کرزول 30 میلی لیتر
  Fromo-Cresol فرمو-کرزول 30 میلی لیتر
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۳۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت