• برگزیده
  APIXIA PSP اﺳﮑﻨﺮ ﻓﺴﻔﺮﭘﻠﯿﺖ
  APIXIA PSP اﺳﮑﻨﺮ ﻓﺴﻔﺮﭘﻠﯿﺖ
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  CAMMY دورﺑﯿﻦ داﺧﻞ دﻫﺎﻧﯽ
  CAMMY دورﺑﯿﻦ داﺧﻞ دﻫﺎﻧﯽ
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  RVG برند Adret مدل Orix
  RVG برند Adret مدل Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  تاریکخانه دِنتکس (ظهور و ثبوت عکس دندانپزشکی)
  تاریکخانه دِنتکس (ظهور و ثبوت عکس دندانپزشکی)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دستگاه رادیوگرافی Ez-Ray بدون پایه
  دستگاه رادیوگرافی Ez-Ray بدون پایه
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دستگاه فسفر پلیت PSP 3 DISC پی اس پی
  دستگاه فسفر پلیت PSP 3 DISC پی اس پی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دوربین داخل دهانی super usb
  دوربین داخل دهانی super usb
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دوربین داخل دهانی با مانیتور FTZ
  دوربین داخل دهانی با مانیتور FTZ
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی FIAD پایه دار AC1000
  رادیوگرافی FIAD پایه دار AC1000
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی FIAD پرتابل
  رادیوگرافی FIAD پرتابل
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور Ez-Sensor Classic
  سنسور Ez-Sensor Classic
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور Ez-Sensor HD
  سنسور Ez-Sensor HD
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۸,۳۰۰,۰۰۰
  ٪۰
  ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور RVG برند HANDY مدل HDR500
  سنسور RVG برند HANDY مدل HDR500
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور RVG برند Remedi2
  سنسور RVG برند Remedi2
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فسفرپلیت FUSSEN فیوژن
  فسفرپلیت FUSSEN فیوژن
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فسفرپلیت تایریس
  فسفرپلیت تایریس
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت